سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
Fmenu Not Found
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاه ها > آزمایشگاه عمومی 
 
 

باسمه تعالی

امکانات آزمایشگاهی:

با توجه به اهميت اهداف مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در انتقال دانش وتكنولوژی  وايجاد الگوی جديد پژوهش پزشکی در سطح كشور به شكل آموزش پزشكان در كنار دانشمندان علوم پايه  (Physician Scientist) و ايجاد اتحاد علوم پايه و بالينی در جهت حل مسايل و مشكلات بيماران ، اين مرکز اهميت ويژه ای برای سياست از بالين تا آزمايشگاه  قائل است.

 آزمايشگاه بزرگ مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد که در واقع مجموعه ای از آزمايشگاه های زير است در مجاورت بخش گوارش بيمارستان آيت الله طالقانی واقع شده تا زمينه همکاری هر چه بيشتر دانشمندان علوم پايه وپزشكان پژوهشگر فراهم آيد.

اين آزمايشگاه از جمله مجهزترين آزمايشگاه های فعال درپزشکی ملکولی و ژنتيک در کشور می باشد و شامل آزمايشگاه های زير است:

Ø      آزمايشگاه  تعيين توالی ژنی  (Sequencing)

Ø      آزمايشگاه  ميکروب شناسی

Ø      آزمايشگاه  آسيب شناسی- اطاق مشاهده لام

Ø      آزمايشگاه  آسيب شناسی - پاس

Ø      آزمايشگاه  بيوشيمی و ايمونولوژی

Ø      آزمايشگاه ژنتيک ملکولی (PCR,Hybridization)

Ø      آزمايشگاه کشت سلول

Ø      آزمايشگاه استخراج DNAويروسی

Ø      آزمايشگاه استخراج DNAغيرويروسی

Ø      اطاق تاريک

Ø      آزمايشگاه ايمونوهيستوشيمی

Ø      آزمايشگاه سيتوژنتيک (Karyotyping,FISH

Ø      آزمایشگاه ایمونولوژی

Ø      آزمایشگاه سلول درمانی

Ø      آزمایشگاه مهندسی بافت

 

تجهیزات آزمایشگاهی

·         انکوباتور

·         دستگاه الایزا

·         دستگاه الایزا

·         انکوباتور

·         دستگاه ترمال سایکلر

·         دستگاه ترمال سایکلر

·         دستگاه ترمال سایکلر

·         ** Universal Mutation Detection System (DGGE)

·         Hybri disation oven/shaker S1 20 H

·         Shaking in cubator

·         Termomixer compact

·         Mini Spin

·         Vortex Mixer

·         میکروسانتریفوژ

·         ** فریزر 20-

·         فریزر 40-

·         یخچال معمولی

·         یخچال معمولی

·         فریزر 20-

·         فریزر 70-

·         فریزر 70-

·         بن¬ماری جوش

·         بن¬ماری جوش

·         بن¬ماری جوش شیکردار

·         میکروسکوپ

·         Stomacher 400 Circulator

·         ژل داگ

·         (Mart microbiology) Anoxomat

·         ** هود کلاس

·         ** هود بیوشیمی

·         ** هود

·         ** فور

·         ** اتوکلاو

·         ** تراوزی حساس دیجیتال

·         ** ترازوی معمولی

·         ** اسپکتروفتومتر

·         فلو سایتومتری

·         دستگاه سکانس

·         دستگاه پایروسکونسینگ

·         دستگاه Realtime

·         سانتریفوژ یخچال دار

·         سانتریفوژ ساده

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.