×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار پژوهشکده

برگزاری مدرسه زمستانی زیست پزشکی

برگزاری مدرسه زمستانی زیست پزشکی

بیشتر
در جشنواره ی علمی فرهنگستان علوم پزشکی کشور

در جشنواره ی علمی فرهنگستان علوم پزشکی کشور

بیشتر
پژوهشکده گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار میکند:

پژوهشکده گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار میکند:

بیشتر
همزمان با پایان سال 1400 و همچنین در اعیاد شعبانیه

همزمان با پایان سال 1400 و همچنین در اعیاد شعبانیه

بیشتر
پروژه های در حال انجام
+
پروژه های انجام شده
+
پروژه های امسال
+
پروژه های بین المللی
+
تنظیمات قالب